Αναζήτηση:

Ιάκωβος (ιταλ. Τζιάκομο) ( ; - 1428)

Επάγγελμα: Ηγεμόνας

Ημερομηνίες: - 1428

Ιάκωβος (ιταλ. Τζιάκομο) ( ; - 1428)

Δείγμα λήμματος:

Ιάκωβος (ιταλ. Τζιάκομο) ( ; - 1428). Ηγεμόνας της Λέσβου και της Παλαιάς Φώκαιας (1404 - 28), γιος και διάδοχος του Φραγκίσκου Β'*. Βοήθησε το Γενουάτη ηγεμόνα της Αχαΐας ΚεντυρίωναΤζακκαρία στην εκστρατεία του εναντίον των Τόκκων* της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου, και ακολουθώντας το παράδειγμα των ...