Αναζήτηση:

Γρηγοράκης, Αντώνιος (Αντών - μπεης) (Μάνη, 1757 - Αγερανός Μάνης, 1821)

Επάγγελμα: Ηγεμόνας

Ημερομηνίες: 1757 - 1821

Δείγμα λήμματος:

Γρηγοράκης, Αντώνιος (Αντών - μπεης) (Μάνη, 1757 - Αγερανός Μάνης, 1821). Ηγεμόνας (μπέης) της Μάνης (1803 - 10), φιλικός και αγωνιστής του 1821, εξάδερφος του Τζανέτ - μπεη (Τζανέτου Γρηγοράκη*). Αντίπαλος του τελευταίου, εξαιτίας οικογενειακών διαφορών, τοποθετήθηκε στο μπεηλίκι ύστερα από δελεαστικές ...