Αναζήτηση:

Γοδεφρείδος Α' Βιλλεαρδουίνος ( ; - 1218)

Επάγγελμα: Ηγεμόνας

Ημερομηνίες: - 1218

Δείγμα λήμματος:

Γοδεφρείδος Α' Βιλλεαρδουίνος ( ; - 1218). Συνιδρυτής με το Γουλιέλμο (Α'*) ντε Σαμπλίτ της ηγεμονίας της Αχαΐας και ηγεμόνας της (1209 - 18). Ανιψιός του ομώνυμου χρονογράφου της Δ' Σταυροφορίας Γοδεφρείδου Βιλλεαρδουίνου*, ο Γοδεφρείδος ακολούθησε τη σταυροφορική στρατιά που είχε σταλεί στη Συρία, ...