Αναζήτηση:

Γκρίτζαλης, Γιαννάκης (Ψάρι Τριφυλίας, ; - Κυπαρισσία, 1834)

Επάγγελμα: Οπλαρχηγός

Ημερομηνίες: - 1834

Δείγμα λήμματος:

Γκρίτζαλης, Γιαννάκης (Ψάρι Τριφυλίας, ; - Κυπαρισσία, 1834). Οπλαρχηγός του 1821, το σημαντικότερο μέλος της οικογένειας Γκριτζαλη*. Αμέσως μετά την κήρυξη της Επανάστασης εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν εγκαταστημένος και εμπορευόταν μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο, και κατέβηκε στην Ελλάδα. ...