Αναζήτηση:

Γκουίντο (Guido) ντα Σιένα (13ος αι.)

Επάγγελμα: Ζωγράφος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Γκουίντο (Guido) ντα Σιένα (13ος αι.). Ιταλός ζωγράφος, ο ιδρυτής της Σχολής της Σιένα. Το μόνο έργο που με βεβαιότητα αποδίδεται  σ' αυτόν είναι η Ένθρονη Παρθένος με το βρέφος (Παλάτσο Πούμπλικο της Σιένα), στο οποίο μπορεί να διακρίνει κανείς τη σταδιακή αποδέσμευση του καλλιτέχνη από τους τύπους ...