Αναζήτηση:

Γκογκολάκης, Δημήτριος, γνωστός ως καπετάν Μητρούσης (Χομόνδος Σερρών [σημ. Μητρούση] ; - Σέρρες, 1907)

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: - 1907

Δείγμα λήμματος:

Γκογκολάκης, Δημήτριος, γνωστός ως καπετάν Μητρούσης (Χομόνδος Σερρών [σημ. Μητρούση]; - Σέρρες, 1907). Μακεδονομάχος. Αναμίχθηκε στο Μακεδόνικο Αγώνα ύστερα από τη δολοφονία (Σεπτ. 1906), της γυναίκας του και του παιδιού του από το Βούλγαρο «αρχικομιτατζή» Χρήστο Τάσκα, που ήθελε να εκδικηθεί τον Γκογκολάκη ...

Φωτογραφίες