Αναζήτηση:

Γκίκας, Γρηγόριος Α' (Κωνσταντινούπολη, 1628 - 1674)

Επάγγελμα: Ηγεμόνας

Ημερομηνίες: 1628 - 1674

Γκίκας, Γρηγόριος Α' (Κωνσταντινούπολη, 1628 - 1674)

Δείγμα λήμματος:

Γκίκας, Γρηγόριος Α' (Κωνσταντινούπολη, 1628 - 1674). Ηγεμόνας της Βλαχίας ( 1660 - 64 και 1672 - 73), γιος του προηγουμένου. Το 1662 και το 1664 πολέμησε εναντίον των Αυστριακών και των Ούγγρων, αλλά, επειδή τη δεύτερη φορά υποχώρησε, φοβήθηκε την αντίδραση της Υψηλής Πύλης και κατέφυγε στη Βενετία. ...

Φωτογραφίες

Γοηγόριος Α ' Γκίκας. Ηγεμόνας της Βλαχίας. Ελαιογραφία του Th. Aman (Βουκουρέστι, Muzeul de Arta).Γοηγόριος Α ' Γκίκας. Ηγεμόνας της Βλαχίας. Ελαιογραφία του Th. Aman (Βουκουρέστι, Muzeul de Arta).