Αναζήτηση:

Γκαλλίνα (Gallina), Βιτσέντσο (τέλη 18ου - α' μισό 19ου αι.)

Επάγγελμα: Νομικός, Φιλέλληνας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Γκαλλίνα (Gallina), Βιτσέντσο (τέλη 18ου - α' μισό 19ου αι.). Ιταλός νομικός και φιλέλληνας (εξελλην. όν. Βικέντιος Γαλλίνας), ένας από τους συντάκτες του «Προσωρινού Πολιτεύματος της Επιδαύρου» (Ιαν. 1822). Γνώστης των σύγχρονων ευρωπαϊκών συνταγμάτων ο Γκαλλίνα εργάστηκε στην επεξεργασία του κειμένου ...