Αναζήτηση:

Γκάλλι - Κούρτσι (Galli - Curci), Αμελίτα (1882 ή 1889 - 1963)

Επάγγελμα: Υψίφωνος

Ημερομηνίες: 1882 - 1889

Γκάλλι - Κούρτσι (Galli - Curci), Αμελίτα (1882 ή 1889 - 1963)

Δείγμα λήμματος:

Γκάλλι - Κούρτσι (Galli - Curci), Αμελίτα (1882 ή 1889 - 1963). Ιταλίδα υψίφωνος, ιταλοϊσπανικής καταγωγής, «κολορατούρα», αστέρι των πρώτων, πριν από το 1925, διάκων γραμμοφώνου, πλάι στους Καρούζο* και Σαλιάπιν*. Βασικά αυτοδίδακτη και βραβευμένη με το πρώτο βραβείο πιάνου (1903) του Ωδείου Μιλάνου, ...