Αναζήτηση:

Γίλδων (Gildo) (περ. 330 - 398 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Φύλαρχος

Ημερομηνίες: 330 - 398

Δείγμα λήμματος:

Γίλδων (Gildo) (περ. 330 - 398 μ.Χ.). Μαυρούσιος (δηλ. Μαυριτανός της βορειοδυτικής Αφρικής) φύλαρχος στην υπηρεσία του Ρωμαϊκού Κράτους. Το 374 - 375 βοήθησε το Ρωμαίο αυτοκράτορα Βαλεντινιανό Α'* να καταστείλει την επανάσταση του αδερφού του Φίρμου, που είχε αυτοανακηρυχτεί αύγουστος. Δέκα χρόνια ...