Αναζήτηση:

Γιάρναχ (Jarnach), Φίλιπ (1892 - 1982)

Επάγγελμα: Συνθέτης

Ημερομηνίες: 1892 - 1982

Γιάρναχ (Jarnach), Φίλιπ (1892 - 1982)

Δείγμα λήμματος:

Γιάρναχ (Jarnach), Φίλιπ (1892 - 1982). Γερμανός συνθέτης, καταλανικής καταγωγής, ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία της μουσικής του Μεσοπολέμου. Υπήρξε δάσκαλος (1925 - 27) του Σκαλκώτα* και, από το 1915, φίλος του Μπουζόνι* (αποπεράτωσε την ημιτελή όπερά του Δόκτωρ Φάουοτους), ο οποίος επηρέασε αποφασιστικά ...