Αναζήτηση:

Γεώργιος ο Μοναχός ή «Αμαρτωλός» (9ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Χρονογράφος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Γεώργιος ο Μοναχός ή «Αμαρτωλός» (9ος αι. μ.Χ.). Βυζαντινός χρονογράφος, γνωστός με τη μοναστική του ιδιότητα ή με την προσωνυμία «αμαρτωλός», που συνήθως έδιναν στον εαυτό τους οι μοναχοί της εποχής. Η χρονογραφία του Γεωργίου επιγράφεται Χρονικόν σύντομον έκ διαφόρων χρονογράφων τε και έξηγητών, αρχίζει ...