Αναζήτηση:

Γεννάδιος Α' (άγιος) ( ; - Πάφος Κύπρου, 471 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Πατριάρχης

Ημερομηνίες: - 471

Δείγμα λήμματος:

Γεννάδιος Α' (άγιος) ( ; - Πάφος Κύπρου, 471 μ.Χ.). Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (458 - 471), διάδοχος του Ανατόλιου*. Υπερασπιστής της Ορθοδοξίας και των αποστολικών παραδόσεων, παρότρυνε τον αυτοκράτορα Λέοντα Α'* να εξορίσει το μονοφυσίτη πατριάρχη Αντιοχείας Πέτρο* Γναφέα και άλλους μονοφυσίτες ...