Αναζήτηση:

Φουάντ

Επάγγελμα: Βασιλείς

Ημερομηνίες: 0 - 0

Δείγμα λήμματος:

Φουάντ. ΄Ονομα δύο βασιλέων της Αιγύπτου....