Αναζήτηση:

Φιλόξενος (α' μισό 1ου αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Γραμματικός

Ημερομηνίες: 99 - 1

Δείγμα λήμματος:

Φιλόξενος (α' μισό 1ου αι. π.Χ.). Γραμματικός. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, από την οποία αργότερα πήγε στη Ρώμη, όπου συνδέθηκε με τον Τερέντιο Βάρρωνα*. Ανήκει στη μεταβατική, από την ελληνιστική στην αυτοκρατορική, περίοδο της φιλολογίας, μαζί με άλλους δύο αξιόλογους γραμματικούς, τον Τυραννίωνα* ...