Αναζήτηση:

Φιάλης, ζωγράφος της- (5ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Αγγειογράφος

Ημερομηνίες: 499 - 400

Δείγμα λήμματος:

Φιάλης, ζωγράφος της- (5ος αι. π.Χ.). Συμβατικό όνομα αγγειογράφου του προχωρημένου κλασικού ερυθρόμορφου ρυθμού (ακμή 440 - 420) Τό όνομα του δόθηκε από τον σερ Τζων Μπήζλεύ* από μια «φιάλη» του Μουσείου της Βοοτώνης, που βρέθηκε κοντά στο Σούνιο και φέρει στο εσωτερικό της παράσταση μαθήματος μουσικής, ...