Αναζήτηση:

Φαρνάκης Β' (97 - 47 π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 97 - 47

Δείγμα λήμματος:

Φαρνάκης Β' (97 - 47 π.Χ.). Βασιλιάς του Κιμμέριου Βόσπορου (63 - 47) και του Πόντου (49 - 47), γιος του Μιθριδάτη ΣΤ'* του Ευπάτορα και δισέγγονος του προηγουμένου. Ανδρώθηκε στα ταραγμένα χρόνια των πολέμων του πατέρα του με τους Ρωμαίους (89 - 63 π.Χ ). Από το 72 όμως είχε γίνει φανερό πως το άστρο ...