Αναζήτηση:

Ευνόμιος (Δάκορα Καππαδοκίας, μεταξύ 330 και 335 - Καισάρεια, μεταξύ 392 και 395 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Επίσκοπος, Θεολόγος

Ημερομηνίες: 330 - 395

Δείγμα λήμματος:

Ευνόμιος (Δάκορα Καππαδοκίας, μεταξύ 330 και 335 - Καισάρεια, μεταξύ 392 και 395 μ.Χ.). Ακραίος αρειανός θεολόγος, επίσκοπος Κυζίκου (360), ηγέτης των «ανόμοιων» και ο κυριότερος ανανεωτής της αρειανικής αίρεσης, γεγονός που προκάλεσε τη σύνταξη πολλών θεολογικών έργων από μέρους των Καππαδοκών θεολόγων. ...