Αναζήτηση:

Ευμάθιος Φιλοκάλης (β' μισό 11ου - α' μισό 12ου αι.)

Επάγγελμα: Αξιωματούχος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ευμάθιος Φιλοκάλης (β' μισό 11ου - α' μισό 12ου αι.). Βυζαντινός αξιωματούχος, μάγιστρος, «μέγας δουξ» της Κύπρου και «πραίτωρ» της Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Πριν από το 1092, οπότε στάλθηκε στην Κύπρο ως στρατοπεδάρχης, ο Ευμάθιος είχε ήδη διαπρέψει ως πραίτορας της Ελλάδας και της Πελοποννήσου ...