Αναζήτηση:

Ευγένιος Φλάβιος ( ; - 394 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Σφετεριστής

Ημερομηνίες: - 394

Δείγμα λήμματος:

Ευγένιος Φλάβιος ( ; - 394 μ.Χ.). Γαλάτης σφετεριστής του αυτοκρατορικού θρόνου των Δυτικών επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (392 - 394). Φημισμένος ρήτορας και με εξαιρετική παιδεία σχετίστηκε με την αυλή του Βαλεντινιανού Β'*, όπου ανέλαβε τη σημαντική υπηρεσία του αντιγραφέα της αυτοκρατορικής ...