Αναζήτηση:

Ερρίκος Β' (1519 - 1559)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 1519 - 1559

Δείγμα λήμματος:

Ερρίκος Β' (1519 - 1559). Βασιλιάς της Γαλλίας (1547 - 1559). Γιος και διάδοχος του Φραγκίσκου Α'*, κληρονόμησε το 1547 το πιο ισχυρό και πλούσιο κράτος της Ευρώπης. Υποχρεώθηκε όμως να συνεχίσει τους πολέμους του πατέρα του εναντίον των Αψβούργων, της Ισπανίας και της Αυστρίας. Στην αρχή σημείωσε πολλές ...