Αναζήτηση:

Επίκτητος (τέλη 6ου - α' τέταρτο 5ου αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Αγγειογράφος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Επίκτητος (τέλη 6ου - α' τέταρτο 5ου αι. π.Χ.). Αγγειογράφος του πρώιμου αττικού ερυθρόμορφου ρυθμού (ακμή από το 510). Ζωγράφισε κυρίως κύλικες αλλά και πινάκια (πιάτα). Στα έργα του λάμπει μαζί με την ξεχωριστή κεραμεική τελειότητα και η ομορφιά. Ο Επίκτητος έχει υπογράψει ως ζωγράφος («΄Επίκτετος ...