Αναζήτηση:

Ενώχ (Βίβλ.)

Επάγγελμα: Πατριάρχης

Ημερομηνίες: 0 - 0

Δείγμα λήμματος:

Ενώχ (Βίβλ.). Πατριάρχης. Στη βιβλική πρωτοϊστορία πρόσωπο με το αρχαϊκό όνομα Ενώχ εμφανίζεται σε δύο αρχαίες παραδόσεις: Στον κατάλογο των Καϊνιτών (Γενέσεως 4, 17 κ.ε.) ως πρωτότοκος γιος του Κάιν*, δηλ. τρίτος από Αδάμ*, και επώνυμος της πρώτης πόλης που έκτισε ο πατέρας του. Στον κατάλογο των Σηθιτών ...