Αναζήτηση:

Ελισ(σ)αιέ ή Ελισαίος (Βίβλ.)

Επάγγελμα: Προφήτης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ελισ(σ)αιέ ή Ελισαίος (Βίβλ.) Προφήτης του Βόρειου Βασιλείου (Ισραήλ). Τα βιβλία Βασιλειών (Γ' 19, 19 κ.ε. Δ' 2, 13 - 8, 15, 9 ,1 κ.ε. 13,14 - 21) περιλαμβάνουν συλλογή αυτοτελών αφηγήσεων για τον Ελισαιέ, που κατάγονται από τον προφητικό κύκλο των μαθητών του . Σύμφωνα με αυτές ήταν γιος του γαιοκτήμονα ...

Φωτογραφίες

Ο προφήτης Ελισαιέ. Αντίγραφο ψηφιδωτού από την Παρηγορίτισσα της Άρτας (Αθήνα Βυζαντινό Μουσείο).Ο προφήτης Ελισαιέ. Αντίγραφο ψηφιδωτού από την Παρηγορίτισσα της Άρτας (Αθήνα Βυζαντινό Μουσείο).