Αναζήτηση:

Ευάγριος ο Ποντικός (Ίβωρα Ευξείνου Πόντου, περ. 345 - Κελλία Δυτ. Νείλου Αιγύπτου, 399 μ.Χ.)

Ημερομηνίες: 345 - 399

Δείγμα λήμματος:

Ευάγριος ο Ποντικός (Ίβωρα Ευξείνου Πόντου, περ. 345 - Κελλία Δυτ. Νείλου Αιγύπτου, 399 μ.Χ.). Από τους αρχαιότερους εκφραστές της μοναστικής ανατολικής πνευματικότητας, γόνιμος συγγραφέας και μεταφυσικός θεολόγος ωριγενικών φρονημάτων. Καταγόταν από ιερατική οικογένεια και είχε χειροτονηθεί αναγνώστης ...