Αναζήτηση:

Ευαγόρας Α' (435 - 374 π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 435 - 374

Δείγμα λήμματος:

Ευαγόρας Α' (435 - 374 π.Χ.). Βασιλιάς της Σαλαμίνας (411 - 374), η μεγαλύτερη πολιτική μορφή της αρχαίας κυπριακής ιστορίας. Είναι κυρίως γνωστός από τους λόγους του Ισοκράτη* Ευαγόρας, Πρός Νικοκλέα και Νικοκλής ή Κύπριοι.  Ύστερα από ανεπιτυχή προσπάθεια να ανατρέψει τον άρπαγα του προγονικού ...