Αναζήτηση:

Δοξιάδης, Απόστολος (Στενήμαχος Ανατολ. Ρωμυλίας, 1873 - Αθήνα, 1942)

Επάγγελμα: Γιατρός

Ημερομηνίες: 1873 - 1942

Δοξιάδης, Απόστολος (Στενήμαχος Ανατολ. Ρωμυλίας, 1873 - Αθήνα, 1942)

Δείγμα λήμματος:

Δοξιάδης, Απόστολος (Στενήμα- χος Ανατολ. Ρωμυλίας, 1873 - Αθήνα, 1942). Γιατρός και πολιτευτής με πλούσια ιατροκοινωνική και πατριωτική δράση. Σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο της Βιέννης, από όπου πήρε το πτυχίο του το 1895. Επιστρέφοντας στη γενέτειρά του γρήγορα έγινε γνωστός για την εθνικοκοινωνική ...

Φωτογραφίες