Αναζήτηση:

Δοντάς, Σπυρίδων (Αθήνα, 1878 - 1958)

Επάγγελμα: Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ημερομηνίες: 1878 - 1958

Δοντάς, Σπυρίδων (Αθήνα, 1878 - 1958)

Δείγμα λήμματος:

Δοντάς, Σπυρίδων (Αθήνα, 1878 - 1958). Καθηγητής της ιατρικής σχολής και ακαδημαϊκός, με πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον κλάδο της πειραματικής φυσιολογίας. Γόνος παλιάς αθηναϊκής οικογένειας αγωνιστών του 1821, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και μετά τη λήψη του διδακτορικού του διπλώματος ...

Φωτογραφίες

Σπυρίδων Δοντάς. Καθηγητής της ιατρικής σχολής και ακαδημαϊκός.Σπυρίδων Δοντάς. Καθηγητής της ιατρικής σχολής και ακαδημαϊκός.