Αναζήτηση:

Διοφάνης ( ; - 132 π.Χ.)

Επάγγελμα: Ρήτορας

Ημερομηνίες: - 132

Δείγμα λήμματος:

Διοφάνης ( ; - 132 π.Χ.). Ρήτορας από τη Μυτιλήνη, οπαδός της στωικής φιλοσοφίας. Κατά τον Κικέρωνα*, ήταν από τους επιφανέστερους ρήτορες της εποχής του. Για τα δημοκρατικά του φρονήματα εξορίστηκε από τους ολιγαρχικούς της πατρίδας του και πήγε στη Ρώμη, όπου έγινε δάσκαλος του Τιβέριου Γράκχου*. ...