Αναζήτηση:

Δημώναξ ο Μαντινεύς (Μαντινεία, 6ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Νομοθέτης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Δημώναξ ο Μαντινεύς (Μαντινεία, 6ος αι. π.Χ.). Νομοθέτης της Κυρήνης. Στα μέσα του 6ου αι. οι Κυρηναίοι και ο βασιλιάς τους Βάττος Π*, βλέποντας ότι η χώρα είχε εξασθενήσει από τις δυναστικές έριδες που ακολούθησαν το θάνατο του βασιλιά Αρκεσίλα Β'*, κάλεσαν, ύστερα από δελφικό χρησμό το Δημώνακτα στην ...