Αναζήτηση:

Δημοχάρης ( ; - 36 π.Χ.)

Επάγγελμα: Ναύαρχος

Ημερομηνίες: - 36

Δείγμα λήμματος:

Δημοχάρης ( ; - 36 π.Χ.). Αθηναίος ναύαρχος που έδρασε στο Σικελικό πόλεμο (38 - 36), δηλ. στη σύγκρουση της Δεύτερης Τριανδρίας με το Ρωμαίο στρατηγό Σέξτο Πομπήιο (γιο του Γναίου Πομπήιου*), του οποίου ο Δημοχάρης ήταν απελεύθερος. Το 38 ως διοικητής τμήματος του στόλου του Πομπήιου, νίκησε στη ναυμαχία ...