Αναζήτηση:

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης ( Άβδηρα Θράκης, μεταξύ 470 και 460 - μεταξύ 400 και 390 π.Χ.)

Επάγγελμα: Φιλόσοφος, Επιστήμονας

Ημερομηνίες: 470 - 390

Δείγμα λήμματος:

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης ( Άβδηρα Θράκης, μεταξύ 470 και 460 - μεταξύ 400 και 390 π.Χ.). Κορυφαίος φιλόσοφος και επιστήμονας, ο πολυμερέστερος και μεθοδικότερος νους πριν από τον Αριστοτέλη*, κυριότερος εκπρόσωπος της αρχαίας ατομικής θεωρίας. Για σπουδές, ταξίδια, σχέσεις του με συγχρόνους του φιλοσόφους ...

Φωτογραφίες

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης. Κορυφαίος φιλόσοφος και επιστήμονας, ο κυριότερος εκπρόσωπος της αρχαίας ατομικής θεωρίας Ρωμαϊκό αντίγραφο χάλκινης προτομής του 3ου αι. π.Χ. (Νεάπολη, Εθνικό Μουσείο).Δημόκριτος ο Αβδηρίτης. Κορυφαίος φιλόσοφος και επιστήμονας, ο κυριότερος εκπρόσωπος της αρχαίας ατομικής θεωρίας Ρωμαϊκό αντίγραφο χάλκινης προτομής του 3ου αι. π.Χ. (Νεάπολη, Εθνικό Μουσείο).