Αναζήτηση:

Δηιόταρος ο Φιλορώμαιος ( ; - 40 π.Χ.)

Επάγγελμα: Γλωσσολόγος, Αρχαιολόγος, Νεοελληνιστής

Ημερομηνίες: - 40

Δηιόταρος ο Φιλορώμαιος ( ; - 40 π.Χ.)

Δείγμα λήμματος:

Δηιόταρος ο Φιλορώμαιος ( ; - 40 π.Χ.). Τετράρχης και βασιλιάς των Τολιστοβώγιων Γαλατών της Μικράς Ασίας (63 - 40). Γιος του τετράρχη Σινορίγα, είχε αποκτήσει ελληνική παιδεία και είχε αναπτύξει φιλικούς δεσμούς με τους Αθηναίους, που τον είχαν τιμήσει στήνοντας το άγαλμά του στην πόλη. Ήταν επίσης ...