Αναζήτηση:

Δέρδας Α' (5ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Ηγεμόνας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Δέρδας Α' (5ος αι. π.Χ.). Ηγεμόνας τη Ελίμειας, γιος και διάδοχος του Αρριδαίου, αδερφού του βασιλιά της Μακεδονίας Αλεξάνδρου Α'*. Όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης*, ο Δέρδας και ο θείος του Φίλιππος (αδερφός του βασιλιά της Μακεδονίας Περδίκκα Β'*) με τη βοήθεια των Αθηναίων (30 πλοία και 1.000 οπλίτες) ...