Αναζήτηση:

Δελεάνος ή Δολιάνος ή Οδελεάνος, Πέτρος (11ος αι.)

Επάγγελμα: Ηγέτης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Δελεάνος ή Δολιάνος ή Οδελεάνος, Πέτρος (11ος αι.). Βούλγαρος ηγέτης μιας επανάστασης, που σημειώθηκε στα χρόνια του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ Δ'* του Παφλαγόνα. Πέρασε τη νεότητά του ως δούλος κάποιου Βυζαντινού άρχοντα, αλλά κατόρθωσε να δραπετεύσει και το 1040 να αποδυθεί σε αγώνα εναντίον του ...