Αναζήτηση:

Δαπόντες Καισάριος (Σκόπελος, 1713 ή 1714 Άγιο Όρος, 1784)

Ημερομηνίες: 1713 - 1784

Δείγμα λήμματος:

Δαπόντες Καισάριος (Σκόπελος, 1713 ή 1714 - Άγιον Όρος, 1784). Μοναχός (κοσμ. όν. Κωνσταντίνος), ποιητής, χρονικογράφος και θρησκευτικός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους του 18ου αι. Σπούδασε αρχικά στο νησί του , στο σχολείο που είχε δημιουργήσει ο πατέρας του Στέφανος (πρόξενος της Αγγλίας στις ...