Αναζήτηση:

Αζέλλι (Aselli), Γκάσπαρε (περ. 1581 - 1626 ; )

Επάγγελμα: Γιατρός

Ημερομηνίες: 1581 - 1626

Δείγμα λήμματος:

Αζέλλι (Aselli), Γκάσπαρε (περ. 1581 - 1626 ; ). Ιταλός γιατρός, γνωστός και με το εκλατιν. όνομ. Αζέλλιους (Asellius), καθηγητής της ανατομίας στο πανεπιστήμιο της Παβίας. Υπήρξε ένας από τους ανατόμους του 17ου αι. που προώθησαν το έργο του θεμελιωτή της σύγχρονης ανατομικής Φλαμανδού γιατρού Αντρέα ...

Φωτογραφίες

Γκάσπαρε Αζέλλι. Ιταλός ανατόμος του 17ου αι. Χαρακτικό (Λονδίνο, Βρε- ταννικό Μουσείο).Γκάσπαρε Αζέλλι. Ιταλός ανατόμος του 17ου αι. Χαρακτικό (Λονδίνο, Βρε- ταννικό Μουσείο).