Αναζήτηση:

Αββακούμ ή Αμβακούμ (Βιβλ.) (γύρω στο 600 π.Χ.)

Επάγγελμα: Προφήτης

Ημερομηνίες: -

Αββακούμ ή Αμβακούμ (Βιβλ.) (γύρω στο 600 π.Χ.)

Δείγμα λήμματος:

Αββακούμ ή Αμβακούμ ( Βιβλ. ) (γύρω στο 600 π.Χ.). Ένας από τους δώδεκα «μικρούς» προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μάλλον άλλο πρόσωπο από τον ομώνυμο προφήτη που αναφέρεται στο βιβλίο του Δανιήλ*. Για τη ζωή του Αββακούμ δεν είναι γνωστό σχεδόν τίποτα. Ο προσδιορισμός του χρόνου της προφητικής ...

Φωτογραφίες