Αναζήτηση:

Αβιμέλεχ (περ. 17ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αβιμέλεχ (περ. 17ος αι. π.Χ.). Βασιλιάς της χαναανιτικής πόλης Γέραρα (μεταξύ Βηρσαβεέ και Γάζας). Η πιθανότατα ιστορική μορφή του Αβιμέλεχ απαντάει για πρώτη φορά στις παραδόσεις για τον Ισαάκ*. Συγκεκριμένα στη «Γένεση» αναφέρεται ότι ο Ισαάκ ύστερα από ένα λιμό εγκατέλειψε τη γη του και κατέφυγε ...