Αναζήτηση:

Αύγουστος (Γάιος Ιούλιος Καίσαρ, Οκταβιανός) (63 π.Χ. - 14 μ.Χ.)

Ημερομηνίες: 63 - 14

Δείγμα λήμματος:

Αύγουστος (Γάιος Ιούλιος Καίσαρ, Οκταβιανός) (63 π.Χ. - 14 μ.Χ.). Ρωμαίος πολιτικός και αυτοκράτορας της Ρώμης (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.), ο ιδρυτής του αυτοκρατορικού καθεστώτος της Ρώμης. Τα πολλά ονόματα του πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης δηλώνουν λιγότερο την καταγωγή του και περισσότερο τις διάφορες φάσεις ...