Αναζήτηση:

Αθρινός (τέλ. 18ου - 19ος αι.)

Επάγγελμα: Ναυτικός, Οικογένεια

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αθρινός (τέλ. 18ου - 19ος αι.). Επώνυμο υδραίικης οικογένειας πλοιοκτητών, που άκμασε στα τέλη του 18ου αι. Αναφέρεται ότι τα πλοία του Νικολάου Αθρινού και του γιου του Ανδρέα Αθρινού καταστράφηκαν στην εκστρατεία των Γάλλων στην Αίγυπτο (1798). Ο γιος του τελευταίου Ιωάννης Αθρινός, γενναίος και τολμηρός ...