Αναζήτηση:

Αθανασίου, Γεώργιος (Βουκουρέστι, 1802 - 1863)

Επάγγελμα: Νομομαθής

Ημερομηνίες: 1802 - 1863

Αθανασίου, Γεώργιος (Βουκουρέστι, 1802 - 1863)

Δείγμα λήμματος:

Αθανασίου, Γεώργιος (Βουκουρέστι, 1802 - 1863). Νομομαθής. Σπούδασε νομικά στη Γαλλία και τη Γερμανία και το 1827 ήρθε στην Ελλάδα, όπου χρησιμοποιήθηκε από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια* για την οργάνωση των πρώτων τακτικών δικαστηρίων. Αργότερα συνεργάστηκε με το Βαυαρό νομομαθή Γκέοργκ Μάουρερ* ...