Αναζήτηση:

Ασσούρ - νταν Α' (12ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ασσούρ - νταν Α' (12ος αι. π.Χ.). Βασιλιάς της Ασσυρίας (περ. 1179 - 1134). Κατόρθωσε να ανορθώσει το κράτος του που είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις συνεχείς επιδρομές των Μιτάννι (Χουρρίτες). ...