Αναζήτηση:

Ασπούργος (Τιβέριος Ιούλιος) ( ; - 37 / 38 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: - 38

Δείγμα λήμματος:

Ασπούργος (Τιβέριος Ιούλιος) ( ; - 37 / 38 μ.Χ.). Βασιλιάς του Κιμμερίου Βοσπόρου (ίσως 9 / 8 π.Χ., πάντως το αργότερο 16 / 17 μ.Χ. - 37 / 38). Ο Ασπούργος ήταν αρχηγός μιας νομαδικής σαρματικής φυλής και το 8 π Χ. βοήθησε τη βασίλισσα του Κιμμερίου Βοσπόρου Δυναμίδα να ανακαταλάβει το θρόνο της από ...