Αναζήτηση:

Ασλανάκος ή Ασλάν Αγάκος (α' μισό 19ου αι.)

Επάγγελμα: Στρατιωτικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ασλανάκος ή Ασλάν Αγάκος (α' μισό 19ου αι.). Αλβανός στρατιωτικός, που υπηρετούσε στα Ιωάννινα στις αρχές της Επανάστασης. Τον Απρίλιο του 1821 ο Χουρσίτ* πασάς τον έστειλε μαζί με τον Κεχαγιάμπεη επικεφαλής σώματος Αλβανών στην Πελοπόννησο για να ενισχύσουν την άμυνα των φρουρίων της. Ο Ασλανάκος έδρασε ...