Αναζήτηση:

Ασκληπιός ο Τραλλιανός (6ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Φιλόσοφος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ασκληπιός ο Τραλλιανός (6ος αι. μ.Χ.). Φιλόσοφος της Νεοπλατωνικής σχολής. Έγραψε σχόλια στα Μετά τά Φυσικά του Αριστοτέλη* και εξηγήσεις στην Αριθμητική εισαγωγή του Νικόμαχου* του Γερασηνού. ...