Αναζήτηση:

Ασκληπιόδοτος ο Αλεξανδρεύς ή ο Μέγας (περ. 425 - 495 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Φιλόσοφος

Ημερομηνίες: 425 - 495

Δείγμα λήμματος:

Ασκληπιόδοτος ο Αλεξανδρεύς ή ο Μέγας (περ. 425 - 495 μ.Χ.) Φιλόσοφος με νεοπλατωνική κατεύθυνση, μαθητής του Πρόκλου*, γνωστός κυρίως από ένα χαμένο υπόμνημά του στον Τίμαιο του Πλάτωνα*. Ο Ασκληπιόδοτος είχε ενδιαφερθεί επίσης για την ιατρική και τα μαθηματικά, και σχετικά αναφέρεται μια θέση του, ...