Αναζήτηση:

Αρχίας (3ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Ναυπηγός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αρχίας (3ος αι. π.Χ.). Κορίνθιος ναυπηγός. Ο τύραννος των Συρακουσών Ιέρων Β'* τον επέλεξε ως «αρχιτέκτονα» (αρχιμηχανικό) του συνεργείου που θα κατασκεύαζε το πολυτελέστατο σιταγωγό πλοίο του «Συρακοσία», ενώ τη γενική εποπτεία του έργου είχε αναθέσει στον Αρχιμήδη*. Τελικά το κολοσσιαίο αυτό πλοίο, ...