Αναζήτηση:

Αρχέδημος ο Γλάμων (β' μισό 5ου αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Πολιτικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αρχέδημος ο Γλάμων (β' μισό 5ου αι. π.Χ.). Αθηναίος πολιτικός από το δήμο Πήληκες της Αττικής. Έφερε την προσωνυμία «ο Γλάμων» (δηλ. αυτός που έχει θολό μάτι) πιθανόν εξαιτίας κάποιας πάθησης των ματιών του. Ο Αρχέδημος ανήκε στο ιδιαίτερο περιβάλλον του Κρίτωνα*, του πλούσιου φίλου του Σωκράτη*, και ...