Αναζήτηση:

Αρταχαίης ( ; - 480 π.Χ.)

Επάγγελμα: Μηχανικός

Ημερομηνίες: - 480

Δείγμα λήμματος:

Αρταχαίης ( ; - 480 π.Χ.). Πέρσης μηχανικός. Καταγόταν από οικογένεια που είχε συγγενικούς δεσμούς με το βασιλικό οίκο των Αχαιμενι- δών*. Κατά την εκστρατεία (480 - 479) του βασιλιά των Περσών Ξέρξη Α'* εναντίον της Ελλάδας ο Αρταχαίης ανέλαβε τη διάνοιξη διώρυγας στη χερσόνησο της Ακτής (Άθω), αρρώστησε ...